CX / GL 500 Bloggen

CX / GL 500 Bloggen

Blogg för medlemmar

Denna Blogg är till för oss som är medlemmar i klubben. Här kan ni diskutera allt från turer, upplevelser, arrangeman eller teknik.

Hemsidan

Vårträffen / ÅrsmötetPosted by 628 Berne Sat, November 11, 2017 17:51:36
Hemsidan är uppdaterad inför träffen 2018

Priser för träffen finns på Hemsidan

Berne